top of page

ROŚNIEMY I CIEBIE
POTRZEBUJEMY!

 

Hej, TY! Tak, Ty! Ciągnie cię do pomagania innym i rozwiązywania jutrzejszych problemów na wczoraj?

Doskonale się składa! Dołącz do naszego szalonego zespołu Ogarniaczy i stań się częścią konwentowej historii! W tym roku otwieramy drzwi dla kilku wyjątkowych jednostek, bo nasz konwent rośnie w siłę, a my potrzebujemy superbohaterów, którzy pomogą nam utrzymać ten szalony pęd! 

pngegg.png

Regulamin ogarniaczy konwentu Magnificon EXPO 2024

1. Aby zostać Helperem na wydarzeniu Magnificon Expo 2024 należy zgłosić się w terminie od 07.05.2023 do 12.05.2023 poprzez formularz zgłoszeniowy. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Helperów oraz ogólnego regulaminu festiwalu. 
 

2. Każda osoba ubiegająca się o bycie Helperem musi mieć ukończone 18 lat.
 

3. Koordynator ma czas na rozpatrzenie wniosku do 13.11.2023. do godziny 23:59. Koordynator może odrzucić zgłoszenie bez podania przyczyny.
 

4. Ilość miejsc na funkcję Helpera jest limitowana, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna decyzja należy wyłącznie do Koordynatora. Pierwszeństwo mają osoby deklarujące gotowość przez cały czas trwania wydarzenia oraz montaż i demontaż. Informacje odnośnie obowiązków, grafiku i innych istotnych dla Helpera rzeczy zostaną przekazane drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.
 

5. Wydanie wynagrodzeń oraz ewentualnych zwrotów odbędzie się o godz. 20 w niedzielę konwentową bądź wcześniej po indywidualnym, wcześniejszym mailowym ustaleniu z koordynatorem.
 

6. Organizatorzy zapewniają:

 • Darmową wejściówkę dla Helpera 

 • Dostosowane i zbilansowane dyżury

 • Pakiet gadżetów

 • Wyżywienie

 • Koszulkę oznaczającą Helpera
   

7. Do obowiązków każdego helpera należy:

 • Przybycie na teren konwentu w godzinach i dniu zakomunikowanym drogą mailową przez Koordynatora po zakończeniu rekrutacji,

 • Pozostanie na terenie konwentu aż do całego jego złożenia i posprzątania (19.05.2023 ok godz. 20:00),

 • Przestrzeganie grafiku dyżurów, organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin dyżurów w czasie trwania konwentu w zależności od zapotrzebowania danych funkcji,

 • Wykonywanie poleceń Organizatorów i Koordynatorów,

 • Komunikatywność oraz dostępność, także poza godzinami oficjalnych dyżurów,

 • znajomość planu budynku w którym odbywa się festiwial,

 • zachowywać się kulturalnie wobec osób obecnych na terenie imprezy, a w razie potrzeby służyć im pomocą.

 • Niezwłoczne poinformowanie Organizatorów, w tym w szczególności Koordynatora Helperów, w razie pogorszenia swojego stanu zdrowia lub zauważenia jakiegokolwiek wypadku na terenie Konwentu


8. Helperowi zabrania się:

 • Przekazywania komuś identyfikatora/opaski,

 • Zdejmowania identyfikatora/opaski podczas trwania konwentu,

 • Zdejmowania koszulki helperskiej w trakcie swojego dyżuru.

 • Opuszczania terenu konwentu bez uprzedniego poinformowania Koordynatora,

 • Naprawy czegokolwiek bez uprzedniego poinformowania Koordynatora o usterce i bez wyraźnego polecenia,

 • Kwestionowania decyzji Organizatora/Koordynatora.

bottom of page