top of page

Regulamin Wystawców  podczas konwentu Magnificon EXPO 2024

§1

Wystawca, poprzez formularz, określa wynajmowaną przez siebie powierzchnię, a także jej rodzaj. Dostępne powierzchnie:

HANDEL/GASTRO

CENA/PRICE
MODUŁY/MODULES
560zł netto
≥ 9
600 zł netto
5 - 9
700zł netto
3 - 5
800zł netto
≤ 2

ART

CENA/PRICE
MODUŁY/MODULES
500 zł netto
≥ 2
600 zł netto
≤ 2

Istnieje możliwość dzielenia jednego modułu pomiędzy 2 stoiska artystyczne. 

Segment to  przestrzeń o wielkości 2m x 2m. Wynajmowana powierzchnia nie zawiera żadnych mebli, natomiast jest ograniczona zabudową targową. Stoisko sprzedażowe można zaaranżować własnymi meblami lecz nie ma możliwości rezygnacji z zabudowy od organizatora lub wystawienia własnego namiotu. Istnieje możliwość wynajmu stołów od organizatora w cenie 50zł netto i wymiarach 80cm x 80cm, krzeseł w cenie 5zł netto, a także wynajmu dodatkowych elementów: regałów, półek, wykładziny, punktów świetlnych, gablot szklanych oraz lodówki, zgodnie z dostępnym cennikiem. Inne elementy ustalane są indywidualnie, w miarę naszych możliwości: wystawca@miohi.pl.

* Stoisko z rękodziełem można wynająć wyłącznie w przypadku gdy cały towar zalicza się do rękodzieła (wyroby wytworzone w sposób nieprzemysłowy, posiadające walory artystyczne takie jak ręcznie wykonana biżuteria, ubrania i inne formy krawieckie, własne rysunki/grafiki sprzedawane na różnych nośnikach, scrapbooking, własnoręcznie uszyte maskotki, itp.). Jeśli na stoisku będą wystawiane również inne produkty, gadżety ze zdjęciami lub grafikami komercyjnymi, produkty odsprzedawane, itp. stoisko należy zgłosić jako sprzedażowe. W razie wątpliwości jak sklasyfikować sprzedawany towar, chętnie pomożemy: wystawca@miohi.pl


§2 

Do ekspozycji towaru należy wykorzystać wyłącznie wykupioną przez wystawcę przestrzeń. Zabrania się wystawiania stojaków, koszy, wieszaków, itp. poza obrębem stoiska, tj. na ciągach komunikacyjnych lub przestrzeni należącej do innego wystawcy. Nie ma również możliwości mocowania towaru do ścian hali EXPO KRAKÓW, w tym celach należy wykorzystać zabudowę targową bądź własne stojaki, również w obrębie własnej przestrzeni. Nie ma również możliwości wystawiania poza stoiskiem żadnych dystrybutorów, tzw. "potykaczek" czy reklam stoiska. 


§3 

Opłata za stoisko pobierana jest przez organizatorów przelewem bankowy przed rozpoczęciem konwentu. Płatność musi być uregulowana najpóźniej do 10.05.2024. 


§4 

Istnieje możliwość opłaty za stoisko, bądź jego część, w formie prowadzenia atrakcji. Szczegóły ustalane są indywidualnie.

§5 

Do każdej wykupionej powierzchni przysługują bezpłatne wejściówki dla obsługi stoiska. Wejściówki przydzielane są w następujący sposób:

MODUŁY/MODULES
BILETY/TICKETS
1
1
2-3
2
4-5
3
6-7
4
≥ 8
5
§6 

Osoby obsługujące stoisko, którym nie przysługuje darmowa wejściówka, należy zgłosić w formularzu oraz uiścić opłatę 75zł netto wraz z opłatą za stoisko. Ilość dodatkowych wejściówek jest ograniczona.

§7 

Dodatkowe wymagania odnośnie stoiska, np. gniazdo elektryczne (w cenie 250zł netto za podłączenie), należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

§8 

Organizatorzy nie zapewniają wystawcom sleeproomu, budynek jest zamykany na noc i nie ma możliwości pozostania w nim przez wystawcę. 

§9 

Hala będzie udostępniona dla wystawców w godzinach:

Montaż:

 • Czwartek 16.05.2024 od 14:00 do 20:00

 • Piątek 17.05.2024 od 8:00 do 14:00

Sprzedaż: 

 • Piątek 17.05.2024 od 14:00 do 21:00

 • Sobota 18.05.2024 9:00 do 21:00

 • Niedziela 19.05.2024 9:00 do 18:00

Demontaż:

 • Niedziela 19.05.2024 18:00 do 22:00

Wystawcy zobowiązują się do uprzątnięcia stoiska do godziny 22.00 w niedzielę. W przypadku nieopuszczenia stoiska do tego czasu zostanie doliczona opłata za wynajem hali Wisła wedle cennika Expo Kraków. 

 
§10 

Istnieje możliwość wysłania towaru kurierem – należy jednak o tym poinformować organizatorów w mailu zgłoszeniowym. Pracownicy Expo nie odbierają towaru od kuriera, należy więc nadać przesyłkę tak aby przyjechała na Expo wyłącznie w czwartek lub w piątek. W przeciwnym wypadku zostanie ona odesłana do nadawcy.

§11 

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za towar wystawców, również ten wysyłany kurierem.

§12 

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za stoisko. W tym celu należy wypełnić dane firmy w formularzu. Rezygnację lub zmiany dotyczące faktury należy zgłosić na wystawca@miohi.pl do 30 kwietnia 2024.

§13 

Stoiska zgłaszane poprzez udostępniony formularz, które zostaną przyjęte, będą wyświetlane na stronie internetowe w dziale „Strefa wystawców”. Prosimy sumiennie wypełnić część formularza odpowiadającą za opis stoiska gdyż będzie ona widoczna dla wszystkich uczestników Magnificonu. Logo polecamy dołączyć w formacie transparentnego PNG. W przypadku współdzielenia stoiska należy w części opis stoiska umieścić oba opisy, a także załączyć oba loga. 

§14 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu stoiska wystawcy bez podawania przyczyny.

 
§15 

Organizator konwentu nie przyjmuje odpowiedzialności za status prawny sprzedaży prowadzonej przez wystawców na konwencie.

§16 

Zabrania się sprzedaży:

 • broni i amunicji w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji,

 • broni białej z zaostrzonymi krawędziami, przedmioty ze stępionymi krawędziami dopuszczone są wyłącznie jeśli przenoszone są w sposób bezpieczny dla innych uczestników (np. zapakowane w kartonowe pudełko),

 • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

 • materiałów łatwopalnych, trujących, cuchnących oraz promieniotwórczych środków chemicznych,

 • artykułów i grafik sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

 
§17 

Wystawca ma prawo podnajmowania stoiska innemu podmiotowi wyłącznie za pisemną zgodą organizatora. Nie dotyczy to stoisk artystycznych, które taką chęć deklarują poprzez formularz, a akceptacja zgłoszenia jest automatycznie uznawana za akceptację drugiego wystawcy. 

 
§18 

Zgłoszenia stoisk przyjmowane są od 04.04.2024. do 30.04.2024 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie. 

 
§19 

Przyjęcie zgłoszenie stoiska potwierdzane jest mailem od organizatorów najpóźniej do dnia 06.05.2024

§20 

Pierwszeństwo w przyjęciu zgłaszanych stoisk mają wydawnictwa, sponsorzy, a także wystawcy współtworzący program konwentu. Wyłącznie sponsorzy główni mają prawo wyboru miejsca na stoisko. 

 
§21 

W przypadku rezygnacji ze stoiska opłata za stoisko uiszczona przez Wystawcę zostaje zwrócona:

 • w wysokości 100% , jeśli rezygnacja nastąpi do 10.04.2024.

Organizator zwróci wpłatę, według zasad powyżej, do 21 dni po wydarzeniu. 

 
§22 

Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z brakiem zwrotu opłaty za stoisko, a przypadku gdy Wystawca nie opłacił do tego czasu należności, zobowiązany jest uiścić opłatę, na zasadach określonych powyżej. 

 
§23 

W przypadku odwołania wydarzenia, Organizator zwróci całą opłatę za stoisko w terminie do 30 dni od odwołania. W przypadku zmiany terminu wydarzenia, Wystawca może ubiegać się o pełen zwrot do 30 dni po ogłoszeniu zmiany terminu. W przeciwnym wypadku, rezerwacja oraz wpłata zostaną przeniesione na nowy termin. Organizator nie zwraca innych kosztów poniesionych przez wystawcę w związku ze zmianą lub odwołaniem wydarzenia jeśli odwołanie/zmiana terminu nastąpiły na skutek przypadków losowych. 

 
§24 

Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, informacji, itp. w dowolnej formie na własną rękę (w tym naklejania jakichkolwiek plakatów) na terenie całego obiektu EXPO KRAKÓW, poza obrębem wynajętego stoiska sprzedażowego – wszystkie powierzchnie reklamowe, włącznie ze ścianami i drzwiami, są własnością EXPO KRAKÓW i ewentualne opłaty będą naliczane wedle ich cennika. Dotyczy to również ścian EXPO KRAKÓW w przypadku stoisk bez zabudowy. W celu umieszczenia jakichkolwiek materiałów reklamowych prosimy o kontakt na wystawca@miohi.pl 

 
§25 

Rezerwacja stoiska jest równoznaczna z akceptacją regulaminu wystawców oraz regulaminu konwentu. Dodatkowe warunki wynajmu stoiska niezaznaczone w regulaminie omawiane są indywidualnie z organizatorami.

 
§26 

W przypadku pojawienia się niezgłoszonego/nieopłaconego stoiska na festiwalu, zostanie ono usunięte na koszt takiego Wystawcy.  

 
§27 

Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania głównego regulaminu konwentu

bottom of page